Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

House always wins with that poker face
Reposted fromfalconwing falconwing

November 28 2016

2361 638a 500
Reposted bykissedbyfirehahatohhh
2360 3b53 500
Reposted byyourhabitoutlineheartbreakCaseinebansheprzerysowanabadblooditmakesmecalmpotatolover

October 28 2016

best SEO Company in Delhi NCR  providing high-quality SEO Services in Delhi, which helps in increasing the ranking of a website in the most systematic way to improve it's visibility  on search engines
Reposted fromavemflytechnology avemflytechnology

September 26 2016

0678 4590 500
New product launch strategy & consultancy company
Reposted fromneetibiz1 neetibiz1

September 18 2016

LUDZIE!
Potrzebna jest krew dla Łukasza Zwolana który niespodziewanie zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. W pierwszej fazie leczenia niezbędna jest duża ilość krwi. Krew można oddać dla chorego w centrum krwiodawstwa w szpitalu papieskim w Zamościu lub którymkolwiek punkcie pobrań w regionie i kraju. Wystarczy podać imię i nazwisko "Łukasz Zwolan" oraz nazwę placówki, w której przebywa "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie". To niewiele, a może uratować życie. Udostępniajcie dalej i oddawajcie krew, aby pomóc!
Reposted fromnezavisan nezavisan

July 23 2016

1829 52e9
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaSoulPL SoulPL

June 21 2016

2813 27f1
Reposted fromliczbapi liczbapi viaoll oll

May 19 2016

Zupowy chat. Nie bójmy się rozmawiać. Od tego są noce.

http://www.flash-chat.pl/chat.php?chatID=Soup
Reposted fromnezavisan nezavisan

May 05 2016

1460 76fa
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi

April 23 2016

Kiedy spotkałam Cię po raz pierwszy, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że będziesz dla mnie tak cholernie ważny. Patrząc na Ciebie nie wiedziałam, że to Twoją twarz będę widzieć, gdy zamknę oczy. Że każda chwila spędzona z Tobą będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w moim życiu. A rozmawiając z Tobą, nie wiedziałam, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem.
— znaleźne, tak bardzo pasujące
Reposted fromlanni lanni viapersona-non-grata persona-non-grata

April 15 2016

March 05 2016

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

February 28 2016

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

February 24 2016

Si alguien entiende esto que no se ria MUHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHA
Reposted fromglutamina glutamina

February 19 2016

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

February 10 2016

6917 19c3

February 06 2016

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

February 05 2016

0742 f84b
Reposted fromadzix69 adzix69 viaSchackrat Schackrat
6338 18ee 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl